Přihlášení uživatele:
ŽÁDOST O REGISTRACI
Textové aktuality
Sportoviště zahájilo provoz 8.5.2010

Slavnostní otevření proběhlo na státní svátek 8.května 2010 - prohlédněte si fotogalerii z průběhu slavnostního otevření.

logo Sportoviště Rabštejnská Lhota

Fitness

Místnost je vybavena posilovacími stroji a rotopedy.

Provozní doba

Každý den: 9:00 - 21:00
Klíče a objednávání na obecním úřadě, tel. 469 685 295, 602 473 561

Pokyny pro užívání prostor fitcentra

  • Vstup do fitcentra je povolen pouze v čisté a kvalitní obuvi a ve vhodném pro cvičení určeném sportovním oblečení.
  • Po celou dobu cvičení na posilovacích strojích (posilovací věž a lavičky) musí být ve veřejných prostorách fitcentra přítomny minimálně 2 osoby.
  • Návštěvník přítomný ve fitcentru neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným cvičícím.
  • Cvičenci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru fitcentra, za ochranu majetku a za škody vzniklé používáním cvičících strojů v rozporu s návodem na jejich užívání.
  • Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit provozovateli.
  • Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového a cvičebního vybavení fitcentra je zakázáno.
  • Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech cvičenců do prostor fitcentra.
  • Činky, osy činek a další kovové předměty neodkládejte na koženkový potah laviček a posilovacích strojů. Na koženkové potahy je zakázáno stoupat v obuvi.
  • Při cvičení používejte vlastní ručník. Chráníte tím své zdraví a koženkový potah laviček a posilovacích strojů před agresivním působením potu.
  • Cvičenci v prostorách fitcentra užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevili závadu, jsou povinni ji nahlásit provozovateli. Cvičení na takovémto stroji je poté zakázáno.

SPORTOVIŠTĚ MÁ EVIDOVÁNU FOTOGALERII
prohlédněte si fotogalerii