Přihlášení uživatele:
ŽÁDOST O REGISTRACI
logo Sportoviště Rabštejnská Lhota

Návštěvní řád - Sportoviště Rabštejnská Lhota

Pravidla chování na venkovním hřišti:

Vstup pouze ve vhodné obuvi – měkká podrážka nezanechávající barevné stopy na povrchu.
Zákaz jízdy na kole.
Zákaz vodění psů.
Zákaz kouření.
Nekopat míče svévolně do oplocení.
Udržovat pořádek.
Při odchodu uzamknout vstupní branky.

 

Pokyny pro užívání prostor fitcentra:

  • Vstup do fitcentra je povolen pouze v čisté a kvalitní obuvi a ve vhodném pro cvičení určeném sportovním oblečení.
  • Po celou dobu cvičení na posilovacích strojích (posilovací věž a lavičky) musí být ve veřejných prostorách fitcentra přítomny minimálně 2 osoby.
  • Návštěvník přítomný ve fitcentru neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným cvičícím.
  • Cvičenci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru fitcentra, za ochranu majetku a za škody vzniklé používáním cvičících strojů v rozporu s návodem na jejich užívání.
  • Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit provozovateli.
  • Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového a cvičebního vybavení fitcentra je zakázáno.
  • Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech cvičenců do prostor fitcentra.
  • Činky, osy činek a další kovové předměty neodkládejte na koženkový potah laviček a posilovacích strojů. Na koženkové potahy je zakázáno stoupat v obuvi.
  • Při cvičení používejte vlastní ručník. Chráníte tím své zdraví a koženkový potah laviček a posilovacích strojů před agresivním působením potu.
  • Cvičenci v prostorách fitcentra užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevili závadu, jsou povinni ji nahlásit provozovateli. Cvičení na takovémto stroji je poté zakázáno.